A Gestions S’Abanell oferim un gran ventall de serveis als nostres clients, per tal que puguin solucionar qualsevol problema que els sorgeixi. Tant si ets un particular, un autònom, una empresa o associació, a Gestions s’Abanell et donem el servei que necessitis.

 

A Gestions s’Abanell oferim els següents serveis:

Comptabilitat / Fiscal / Laboral / Administració de Finques / Assegurances / Jurídic /

A continuació tens tota la informació dels serveis que oferim, per tal que sàpigues que és el que necessites i com et podem ajudar. Si el que necessites no està en aquesta llista, ens ho pots consultar i segur que trobarem una solució.

Comptabilitat

Servei de comptabilitat de la seva empresa, recollida de documentació a domicili i seguiment periòdic de l’estat comptable.

Fiscal

Confecció Declaracions de Renda, d’impostos i declaracions trimestrals i anuals. Assessorament a l’empresa amb estudis personalitzats.

Laboral

Confecció de Nòmines, TC-2, Contractes de Treball, Jubilacions, Actes de conciliació i Judicis en la Sala social, Altes de Autònoms.

Administració de Finques

Servei integral de la gestió de Comunitats de Veïns.

Assegurances

Confecció de tot tipus d’assegurances: Automóvil, Comerç, Comunitats i Responsabilitat Civil.

Jurídic

Assistència davant el Jutjat social.

Estrangeria

Gestionem tot tipus de tràmits i documentacions per la seva presentació al Govern Civil.

Mercantil

Valorem i gestionem les operacions i documentació necessàries per a cada cas i cada client, des del primer moment amb l’assessorament a l’hora de constituir noves empreses:

Informació i gestió de tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial

Assessorament en la planificació d’estructures empresarials

Constitució de societats mercantils (anònimes, limitades…), comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives, associacions, Unions Temporals d’Empresa (UTE), societats professionals…

Redacció d’estatuts socials, definició de càrrecs i poders

Domiciliació de societats

Tramitació i inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat, i en qualssevol altres registres administratius (Registre de Cooperatives, Registre de Fundacions…)